• Úvod
  • O nás
  • Kvalita praní

Kvalita praní

Garance kvality a dezinfekčnosti prádla

Prádlo pereme dezinfekčním způsobem a jsme stavebně, technologicky i procesně vybaveni na to, abychom dodali prádlo s garancí hygienické nezávadnosti. Část provozu určená pro práci s použitým prádlem je striktně oddělena od čisté části, přepravní klece včetně ochranným povlaků jsou po každém použití důsledně dezinfikovány. Podrobujeme se mikrobiologickým kontrolám, kontrolám kvality praní, provozu i procesů. Praní a čištění, a.s. splňuje nejpřísnější evropskou hygienickou normu pro zpracování prádla externími dodavateli.

Upozornění V současné době vystavuje různá potvrzení o hygienickém praní celá řada prádelen a dodavatelů chemie. Nejde pouze o dezinfekčnost prací lázně, ale o celý soubor opatření (křížení použitého a čistého prádla, dezinfekce klecí a ochranných obalů, dezinfekce pracovních ploch, používání personální propusti, ošetřování pracovních oděvů personálu prádelny, hygieny rukou, pravidelné mikrobiologické laboratorní kontroly atd.). To vše je nutné podrobit nezávislé kontrole! Pouze oficiální certifikace dle nejpřísnějších norem je zárukou správného postupu a hygienicky nezávadného prádla!

Naše prádelna je mimo jiné držitelem mezinárodních certifikátů dle normy RAL-GZ 992/1, RAL-GZ 992/2, OS 80-01, OS 80-02, OS 80-03, certifikát EN 14065 a Kontrolní systém biokontaminace (RABC).

Tato certifikace je udělována po náročném a opakovaném přezkoumávání kvality praní a hygieny provozu prádelny a za využití přepadových kontrol. Certifikace je mezinárodně uznávaná jako osvědčení vysokého standartu jakosti a hygieny praní a uděluje ji výhradně německý HOHENSTEIN INSTITUTE. Právě v Německu i v dalších zemích je pak velmi ceněna a vyžadována pro profesionální praní hotelového prádla.

O nás

Praní a čištění