Dotace EU

Podpora Evropské unie projektu „Výměna technologických linek v prádelně“

Společnost Praní a čištění s.r.o. realizuje projekt CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021904 „Výměna technologických linek v prádelně“.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti výrobních a technologických procesů náhradou stávajících technologií prádelny – dvou stávajících žehlicích linek za nové moderní technologie s nízkou energetickou náročností a instalaci filtračního a recirkulačního systému pro ohřátou technologickou vodu. Projekt tak, jak je navržen a je proveden, generuje energetické a tím pádem i finanční úspory. Realizace projektu bude přinášet snížení emisí, úspory energie, úspory provozních nákladů firmy.

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Podpora Evropské unie projektu „Snížení energetické náročnosti provozu prádelny“

Společnost Praní a čištění, a.s. realizuje projekt CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013588 „Snížení energetické náročnosti provozu prádelny“.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti provozu prádelny instalací expandéru pro výrobu nízkotlaké páry, výměníkového systému voda/voda, výměníkových systémů vzduch/voda a výměnou tří parních bubnových sušičů za nové, energeticky úsporné.

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

O nás

Praní a čištění