Zdravotnictví a sociální služby

Společnost PRANÍ A ČIŠTĚNÍ, a.s. je jedna z největších prádelenských firem v ČR s více než stoletou tradicí. Jsme čistě česká společnost navazující na dlouholetou tradici praní a čištění ve Velké Hleďsebi.

Naše komplexní služby zajišťují zákazníkům z řad zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb dodávky prádla v souladu s platnými předpisy.
Způsob zpracování prádla pro zdravotnická zařízení má vzhledem k nutnosti dodávek dezinfekčně ošetřeného prádla svá specifika, které dodržujeme.
Výsledkem pracího postupu a procesu je prádlo prosté chemické a bakteriální kontaminace (viz certifikace OS 80-01 a EN 14065). Pravidelně několikrát za rok jsme kontrolováni německým HOHENSTEIN INSTITUTE na dodržování všech postupů a pravidel při ošetřování prádla (viz certifikace RAL-GZ 992/2). S výsledky vás rádi seznámíme.Co získáte komplexním pronájmem prádla?


 • Nabízené zdravotnické prádlo splňuje normu ČSN P CEN/TS 14237 „Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb“.
 • Uvolnění kapitálu vázaného v zásobách prádla a možnost použití pro další podnikání
 • Odbourání jednorázových náporů na finance při nákupech prádla, při jeho obnově a doplňování
 • Vždy dokonalý a transparentní přehled o nákladech za prádlo v daném období
 • Uvolnění skladových prostor nemocnice
 • Zjednodušení evidence a inventarizace prádla
 • Náhrady poškozeného či ztraceného prádla v dohodnuté míře vyřešíme za vás
 • Prádlo je ošetřováno účinnými, avšak mimořádně šetrnými postupy

Co služba zahrnuje


 • Odpadá investice spojená s pořízením prádla, nulové vlastní zásoby.
 • Odpadá problém se skladováním většího množství prádla.
 • K dispozici neustále dostatečný počet prádla.
 • Prádlo je stále v perfektní kondici díky pravidelným obměnám.
 • Starost o prádlo je kompletně přesunuta na naši firmu => úspory času managementu a odpovědného personálu
 • Okamžitý přehled o nákladech.
 • Odpadá riziko nákupu nekvalitního či pro profesionální využití nevhodného prádla.

PRÁDLO PRONAJÍMÁME I JEDNORÁZOVĚ, K PŘEKLENUTÍ DOČASNÉHO NEDOSTATKU VAŠICH VLASTNÍCH ZÁSOB.

Objednejte si naše služby na telefonu +420 354 624 296