Kvalita praní

Garance kvality praní

Při praní prádla vždy dodržujeme pro jeho dezinfekčnost proces chemotermodesinfekce.
Kromě denního hodnocení kvality přímo našimi zákazníky necháváme kvalitu našeho praní pravidelně ověřovat uznávanými zkušebními ústavy v oboru textilu. Těmto zkouškám se podrobujeme minimálně 12x ročně a jejich výsledky dlouhodobě potvrzují vysoký standard jakosti a hygieny praní.Naše prádelna je mimo jiné držitelem mezinárodních certifikátů dle normy RAL-GZ 992/1 a RAL-GZ 992/2.

A dále OS 80-01, OS 80-02, a OS 80-03.

Tato certifikace je udělována po náročném a opakovaném přezkoumávání kvality praní a hygieny provozu prádelny a za využití přepadových kontrol. Certifikace je mezinárodně uznávaná jako osvědčení vysokého standartu jakosti a hygieny praní a uděluje ji výhradně německý HOHENSTEIN INSTITUTE. Právě v Německu i v dalších zemích je pak velmi ceněna a vyžadována pro profesionální praní hotelového prádla.

Objednejte si naše služby na telefonu +420 354 624 296