Informace pro akcionáře

Jméno, sídlo, IČ: Praní a čištění, a.s., Zelený pruh 1560/99, Braník, 140 00 Praha 4, IČ: 405 25 929

Údaje o zápisu do veřejného rejstříku: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19262

Pozvánka na valnou hromadu:

Účetní závěrka:

Výroční zpráva:

Vysvětlení pro akcionáře, pokud není dáno na valné hromadě

Protinávrh akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady spolu se stanoviskem představenstva:

Zveřejnění kopie zápisu z valné hromady

Zprávu k finanční asistenci podle § 311 písm. d) ZOK

Znalecký posudek dle § 91 ZOK

Objednejte si naše služby na telefonu +420 354 624 296